Objektif

 

Unit Latihan Dalam Perkhidmatan berhasrat untuk :

 

  • Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menghadapi perkembangan baru yang berlaku dalam sistem pendidikan di negara ini.

 

  • Mendedahkan peserta-peserta kursus kepada perkembangan-perkembangan semasa yang berkaitan dengan pendidikan sekolah rendah dan menengah.

 

  • Melengkapkan peserta-peserta kursus dengan pendekatan terkini, kemahiran berfikir dan kemahiran menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan lagi mutu profsionelisme mereka supaya menjadi guru yang berdedikasi, inovatif, kreatif dan berkebolehan dalam memenuhi matlamat KBSR dan KBSM.

Additional information