Ucapan Pengarah

 

SEKAPUR SIREH

BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM

SALAM 1 MALAYSIA DAN SALAM SEHATI SEJIWA

 

Alhamdulilah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya dapatlah Laman Web Unit Latihan Dalam Perkhidmatan bagi IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor dibina dengan jayanya.

Tahniah diucapkan kepada Jawatankuasa Unit Latihan Dalam Perkhidmatan dan penyelaras-penyelaras Latihan Pembangunan Staf (LPS) unit ini kerana telah berjaya mengumpulkan bahan, data dan maklumat dalam usaha membina laman web ini.

Diharapkan laman web ULDP ini dapat memberi manfaat kepada semua tentang pelaksanaan program dan kursus yang dijalankan oleh pihak ULDP dan juga program kerjasama antara jabatan juga unit di IPGKTI. Pelaksanaan program ini penting bagi memastikan keseluruhan warga kerja IPGKTI dapat meningkatkan profesionalisme dalam bidang masing-masing berdasarkan kepada keperluan matriks kompetensi. Justeru, laman web ini akan dapat menyalurkan maklumat dengan cepat berkaitan program dan kursus yang dilaksanakan, seterusnya dapat meningkatkan dan menyediakan tenaga kerja IPGKTI yang proaktif dan berdaya saing selari dengan tuntutan dasar perkhidmatan awam.

Kandungan laman web ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan untuk tujuan menambahbaik perancangan dan pelaksanaan program latihan pada masa akan datang.

Tuntasnya, saya merakamkan setinggi penghargaan atas segala usaha dan komitmen yang telah diberikan sehingga terbinanya Laman Web Unit Latihan Dalam Perkhidmatan, Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor ini.

Semoga Semaian Kecemerlangan IPG senantiasa disuburkan.

Sekian terima kasih.

 

PUAN RUBIAH BINTI AHMAD

PENGARAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

Additional information