Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan

 

ASSALAMUALIKUM DAN SALAM SEHATI SEJIWA

SALAM 1 MALAYSIA

 

Pemula kata, Alhamdulilahhirobilalamin saya lafazkan kerana dengan izin Ilahi , pihak kami di Unit Latihan Dalam Perkhidmatan ULDP IPG Kampus Temenggong Ibrahim Johor dapat membina Laman Web Unit Latihan Dalam Perkhidmatan, IPGKTI. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi yang memberi keizinan melaksanakan laman web ini. Setinggi terima kasih kepada semua staf IPGKTI atas kesudian melayari laman web ini demi mempertingkat keberkesanan pelaksanaan program dan kursus di IPGKTI ini.

 

ULDP IPGKTI berperanan menyelaras pelaksanaan pelbagai program dan kursus untuk meningkatkan mutu kerja dan daya saing warga kerja IPGKTI seterusnya dapat melengkapkan tujuh hari bilangan berkursus dalam setahun selaras dengan saranan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan itu, sebagai usaha menambah baik pengurusan pelaksanaan setiap program yang dirancang, adalah menjadi hasrat ULDP agar semua pihak dapat manfaatkan laman web ini.

 

Di sini juga, warga ULDP ingin mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih kepada semua ketua jabatan, ketua unit khususnya Penyelaras LPS bagi setiap jabatan dan unit atas komitmen dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kursus yang dirancang. Moga hubungan yang  baik ini dapat diteruskan bagi tahun-tahun akan datang. Segala pandangan dan penambahbaikan yang diutarakan kepada ULDP akan menjadi pemangkin kepada kami dalam melicinkan proses pengurusan kursus dan program di IPGKTI.

 

Akhir kata, saya menyeru kepada semua staf IPGKTI ini agar dapat memanfaatkan Laman Web ULDP ini sebagai saluran untuk menyebarluaskan segala maklumat berkaitan kursus dan program yang dilaksanakan dan seterusnya dapat melaksanakan semua program dan kursus dengan cemerlang.

 

Sekian, terima kasih.

 

“Latihan Berkualiti Meningkatkan Kompetensi

 

 

AFIAN AKHBAR BIN MUSTAM

KETUA UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

Additional information