Maklumat LPS & Muat Turun

Muat Turun Borang dan Maklumat LDP

 

1.      Prosedur Pelaksanaan LPS    

         Prosedur LPS

         Proses Kerja Perancangan Kursus LPS

         Prosedur Kursus Luar

         Proses Kerja Kursus Luar

 

2.       Borang MS-ISO

          LAM-PUS-03-01A - Borang Kompetensi Pegawai Pengurusan

          LAM-PUS-03-01B - Borang Kompetensi Ketua Jabatan

          LAM-PUS-03-01C - Borang Kompetensi Pensyarah

          LAM-PUS-03-01D - Borang Kompetensi Staf Sokongan

          LAM-PUS-03-02A - Borang Perancangan Tahunan LPS

          LAM-PUS-03-02B - Format Cadangan LPS

          LAM-PUS-03-03   - Borang Penilaian LPS

          LAM-PUS-03-04   - Format Laporan LPS

          LAM-PUS-03-05   - Laporan Kursus Luar

          LAM-PUS-03-06   - Borang Penilaian Keberkesanan LPS Luar

 

          Format Laporan Latihan Pembangunan Staf

          LAM-PUS-03-04 - Format Laporan

          LAM-PUS-03-04 - Kulit Depan Laporan

          LAM-PUS-03-04 - Laporan Sesi

          LAM-PUS-03-04 - Contoh Senarai Nama

          LAM-PUS-03-04 - Borang Penilaian LPS

          LAM-PUS-03-04 - Borang Analisis Penilaian LPS

          Format Laporan Tahunan LPS Jabatan / Unit    

 

3.       Dokumen Sokongan

          Borang Pindaan/Gugur/Tambah Kursus

          Contoh Kertas Kerja

          Borang Pencalonan Peserta

          Borang Pembentangan Sinopsis Buku

          Borang Tuntutan Perjalanan

          Borang Analisis Min (LAM-PUS03-03)   

 

4.       Dokumen Kursus CPD  - Jabatan Kerajaan / Agensi Luar 

          Lampiran A - Laporan Bulanan Pelaksanaan CPD

          Lampiran B - Data Penglibatan Pensyarah Dalam Pelaksanaan CPD (Fasilitator)

         

 


 

Additional information