Program Intervensi Tambah Option (PITO)

Pengenalan

Program IntervensiTambahOpsyenadalahmerupakan Program yang memberitambahanopsyenkepada guru tanpa mengubah opsyen asal guru. Program ini memfokuskan kepada guru yang sedang mengajar subjek bukan opsyen dalam tempoh 3 tahun.

 

Tujuan

  • Menyelesaikan masalah guru bukan opsyen yang mengajar matapelajaran berkaitan.
  • Mengelakan terjejasnya kualiti pendidikan matapelajaran berkaitan.
  • Guru yang telah diberi penambahan opsyen dapat meningkatkan kompetensi sebagai guru matapelajaran berkaitan.

 

Objektif

·         Meningkatkan kualiti guru melalui  pendekatan tambah opsyen
·         Meningkatkan penguasaan kandungan dan kemahiran berkaitan subject-matter
·         Meningkatkan pencapaian murid yang diajar oleh guru bukan opsyen
·         Mengurangkan isu salah padanan (mismatch)

 

Pelaksanaan Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO) merupakan satu mekanisme yang perlu disegerakan agar dapat menangani masalah guru yang mengajar bukan opsyen.

 

Makluman Kursus PITO 2016

 

1.    Jadual Waktu Interaksi Jun 2016

2.    Maklumat Interaksi PITO 2016

3.    Modul PITO (27.04.2016)

4.    Slaid Pengenalan PITO 2106

 

-Penyelaras PITO 2016 -

 

Additional information