Makluman Peserta

ARAHAN PESERTA

 i) Peserta diminta membawa Surat Pengesahan Perlantikan SPP yang ASAL

    dan salinan yang perlu disahkan Guru Besar / Pengetua.

 ii) Peserta yang mengandung perlu mengisi BORANG AKUAN MENGANDUNG (boleh

    dimuat turun di ruangan Maklumat Peserta (dibawah).

  - Sertakan bersama salinan muka depan buku merah (Rekod Kesihatan Ibu)

  - Saksi pertama (doktor / pegawai perubatan / Klinik Kesihatan Ibu & Anak)

iii) Pakaian semasa pendaftaran adalah baju rasmi (rujuk Pekeliling Etika Pakaian

    dibawah) sepanjang masa kecuali aktiviti tertentu (riadah/malam kebudayaan).

iv) Peserta perlu membawa pakaian sukan lengkap secukupnya.

 v) Peserta  dikehendaki  memakai  pakaian sukan lengkap pada sesi yang pertama

    (1.45 petang, di DDKA) selepas pendaftaran.

vi) Peserta diminta membawa SARUNG BANTAL & CADAR sendiri.

vii) Peserta juga boleh memuat turun Borang Tuntutan Perjalanan sekiranya perlu.

 

      ** Peserta yang gagal mematuhi arahan 1 dan 2 tidak dibenarkan mendaftar.

 

                                                                                         -Urusetia PTM 2017- 

 

Maklumat Peserta                                                                                    

- Senarai Nama Peserta

- Jadual Kursus PTM

- Surat Akuan Mengandung  

- Borang Tuntutan Perjalanan (Peserta)    

- Borang Penilaian Keberkesanan - Majikan

- Proses Pendaftaran PTM 2017                                                                

 

Makluman Umum Kampus

- Peraturan IPGKTI

- Peraturan Kolej Kediaman

- Pelan IPGKTI dan Zon Parkir

 

Rujukan

PEKELILING ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAM

Berikut adalah pekeliling-pekeliling dan panduan berhubung etika berpakaian bagi penjawat awam untuk rujukan.

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985 (Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara-upacara Rasmi bagi Pegawai-Pegawai Awam);

2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 tahun 2006 (Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai Pakaian Semasa Bekerja dan Menghadiri Upacara Rasmi);

3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun 2008. (Pemakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis);

4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 tahun 2013. (Pemakaian Two/Three – Piece Pant Suit Bagi Pegawai Awam Wanita);

5. Surat Pekeliling Am Bil. 8 Tahun 1983 - Pemakaian Tanda Nama

 

Additional information