Visi dan Misi

1.      Visi
 
Memberi latihan berterusan yang berkualiti, kemas kini dan berterusan ke arah meningkatkan 
kecemerlangan profesionalisme keguruan.
 
 
2.     Misi
 
Sentiasa bersedia dengan penuh komitmen dan profesional dalam usaha meningkat dan 
mencemerlangkan pendidik negara menerusi penggabungan keimanan, ilmu pengetahuan
dan kemahiran yang komprehensif serta dinamik.


1.         Moto / Cogankata

 

    “LATIHAN BERKUALITI MENINGKATKAN KOMPETENSI”

 

 

Piagam Pelanggan

 

Kami anggota pasukan Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim bertekad dan beriltizam untuk ;

  • Memberi latihan dalam perkhidmatan yng berkualiti, kemaskini dan berterusan mengikut keperluan profesionalisme dan prosedur yang ditetapkan.
  • Mewujudkan persekitaran berkursus yang selamat, bersih, kondusif dan harmoni.
  • Memberi layanan yang mesra dan adil kepada semua peserta untuk mewujudkan masyarakat penyayang.
  • Mengeratkan perpaduan antara kaum di kalangan peserta kursus dan sesama kami.
  • Menepati masa dalam segala urusan kami.
  • Meningkatkan profesionalisme kami dengan mengamalkan budaya cemerlang

 

Additional information